xi

xi
Plural: xis
s m

Décimo cuarta letra do alfabeto grego, que se corresponde co <x>. OBS: A grafía <x> representa o son [ks].

Palabras veciñas

xeta xexún xexuno xi xiba xiba xibarda