xerografar

xerografar

xero- + grafar

v t [GRÁF ]

Reproducir textos ou imaxes por xerografía. OBS: A grafía <x> representa o son [ks].

Sinónimos