xermano-

xermano-
pref

Forma prefixada que se emprega para a formación de palabras co significado de ‘xermánico’.