vocalismo

vocalismo

vocal

Plural: vocalismos
s m [LING ]

Sistema vocálico dunha lingua.