vinca

vinca

vinco

Plural: vincas
s f

Peza estreita da vasilla que normalmente está despois da boca.