ven(i)-

ven(i)-
pref

Forma prefixada de orixe latina que se emprega na formación de palabras co significado de ‘vea’.

Palabras veciñas

velorizo veloz veludo ven(i)- veña! venabre venal