var

var
Plural: vares
s m [METROL ]

Unidade de potencia reactiva dunha corrente alterna, que é igual ao produto dun volt por un ampere reactivo. OBS: Tamén se denomina voltampere reactivo.