uf!

uf!
interx

Exclamación que denota cansazo, sufocación, repugnancia ou alivio.