arró

arró

ár ar-ruba’a ‘un cuarto’

Plural: arros
s m

Franxa de terra sen cultivar que se acostuma deixar á beira dos ríos e das leiras para que faga de linde.