trilocular

trilocular

tri- + locular

Plural: triloculares
adx [ZOOL ]

Que presenta tres cavidades ou compartimentos.