tratado

tratado

tratar

Plural: tratados
  1. s m
    1. Acordo internacional establecido por escrito entre estados e rexido polo dereito internacional.

    2. Documento en que consta o acordo.

  2. s m

    Obra que trata unha materia determinada.