transmutable

transmutable

transmutar

Plural: transmutables
adx

Que pode ser transmutado ou que se pode transmutar.

Sinónimos