transferencia

transferencia

lat transferente, p pres transferre

Plural: transferencias
 1. s f

  Acción e efecto de transferir.

 2. s f
  1. Operación pola que se efectúa un traspaso de fondos dunha conta bancaria a outra.

  2. Aumento ou diminución dos ingresos de certos grupos de poboación ou sectores económicos en favor doutros.

  3. Subvencións do estado á empresa privada ou ás unidades familiares.

 3. s f [XEN ]

  Mecanismo polo que certo material xenético dunha bacteria se incorpora ao xenoma doutra.

 4. s f [PSIC/PSIQ ]

  Transposición dunha emoción entre o paciente e o psicanalista.

 5. s f [TECNOL ]

  Sistema de fabricación en cadea perfecta en que as pezas pasan automaticamente dunha máquina á seguinte.