tramo

tramo

lat tramĭte

Plural: tramos
  1. s m

    Cada unha das partes ou seccións en que está dividido un camiño, estrada ou pista e que comparten uns trazos comúns.

  2. s m

    Treito dunha escaleira entre dous descansos.

  3. s m

    Cada unha das partes en que se pode dividir unha cousa que ten un desenvolvemeto cronolóxico lineal.