todo -da

todo -da

lat totu

Masculino: todo Masculino plural: todos Feminino: toda Feminino plural: todas
  1. indef

    Conxunto considerado por completo, sen excluír ningunha parte ou ningún elemento.

  2. indef

    Aumenta o grao do que expresa o adxectivo ao que precede. OBS: Pode contraer coa segunda forma do artigo dando as formas tódolos, tódalas.

Frases feitas

  • Con todo (o/o que) loc conx A pesar diso, a pesar de.

  • Sobre todo De maneira principal.

  • De todo loc adv Na s