terato-

terato-
pref

Forma prefixada de orixe grega que se emprega na formación de palabras co significado de ‘portento’, ‘monstro’.