tempo*

tempo*
s m [MÚS ]

elocidade media ou movemento de execución dunha obra musical.