tempestade

tempestade

lat tempestate

Plural: tempestades
  1. s f

    Borrasca local e intensa con correntes ascendentes de aire moi fortes, que provoca ondas de grande altura no mar.

  2. s f

    Axitación violenta da orde e a harmonía nunha situación determinada.