tartarizar

tartarizar

1 tártaro

v t

Impregnar ou combinar con cremor tártaro.