superhome

superhome

super- + home

Plural: superhomes
  1. s m

    Home moi superior aos outros.

  2. s m [FILOS ]

    Tipo novo de humanidade, enunciado primeiro por Goethe e caracterizado e proposto por Nietzsche como ideal ético.