sui generis*

sui generis*

Expresión que significa ‘do seu propio xénero’, e indica aquilo que pola súa orixinalidade é difícil de definir con relación a outra cousa.

Palabras veciñas

sufumigación sufumigar sufusión sui generis* suicida suicidar suicidio