somato-

somato-

gr σ ῶ μα -ατος ‘corpo’

pref

Forma prefixada de orixe grega que se emprega na formación de palabras co significado de ‘corpo’.

Ex: somatoloxía, somatoplasma

Citas

  • somatoloxía , somatoplasma