soldado

soldado
Plural: soldados
s

Persoa que serve nun exército.

Refráns

  • Amor de soldado non é de fiar.
  • O bo artilleiro morre ao pe do cañón.
  • O bo soldado sácase do arado.
  • O soldado que é casado, nin bo soldado nin bo casado.
  • Un soldado sabe máis que sete avogados.