sistema

sistema

lat systēma gr σύστημα

Plural: sistemas
 1. s m

  Conxunto ordenado de normas ou procedementos para o funcionamento de algo.

  1. s

   Conxunto orgánico de principios ou regras, sobre unha materia, enlazados dunha maneira racional.

  2. sistema económico [ECON ]

   Conxunto coherente de relacións capaz de dar conta dos obxectivos e dos medios da organización económica e total da sociedade.

 2. s m
  1. Conxunto de elementos materiais, relacionados dalgunha maneira entre eles ou interdependentes, que constitúen un todo orgánico, suxeito xeralmente a determinadas leis.

  2. [ANAT/FISIOL ]

   Conxunto de órganos, de orixe embrionaria xeralmente común, especializados en levar a termo unha función determinada e constituídos fundamentalmente por un só tecido.

  3. [ASTRON ]

   Conxunto de corpos celestes que pertencen a un único complexo orgánico constituído.

  4. [BIOL ]

   Estrutura celular que leva a cabo unha función determinada.

  5. [QUÍM/FÍS ]

   Rexión do espazo que se illa artificialmente para sometela a estudo.

  1. s

   Conxunto de elementos estruturais, de instrumentos ou mecanismos, reunidos nun complexo orgánico, destinado a servir determinadas operacións, con fins técnicos ou científicos.

  2. sistema de unidades [METROL ]

   Conxunto coherente de unidades de medida.

  3. sistema internacional [SI] [METROL ]

   Sistema de unidades que ten como unidades fundamentais as catro do sistema MKSA, ademais do kelvin (K) para as temperaturas, o mol para a cantidade de materia, e a candela (cd) para a intensidade luminosa.

  4. sistema métrico decimal [METROL ]

   Sistema decimal de unidades que se basea no metro e no quilogramo.

  5. sistema monetario internacional [ECON ]

   Conxunto de organismos financeiros internacionais e de relacións monetarias que existen entre os diferentes países.

  1. s

   Conxunto de elementos, máis ou menos abstractos, coordinados entre si, pero non necesariamente dependentes os uns dos outros.

  2. s [LING ]

   Relación que liga todos os elementos lingüísticos dun nivel dado.

  3. s [MAT ]

   Conxunto de cantidades ou obxectos que teñen algunha propiedade común.

  4. sistema operativo [INFORM ]

   Conxunto dos diferentes programas que controlan o funcionamento dun ordenador.

 3. sistema de Stock [QUÍM ]

  Sistema empregado na nomenclatura química inorgánica para indicar as proporcións relativas dos elementos ou grupos constituíntes dunha substancia, mediante o uso de cifras romanas que se refiren ao estado de oxidación dos elementos.

 4. sistema HLA [BIOQ ]

  Sistema de antíxenos de histocompatibilidade detectados na membrana da maioría das células do organismo,que é o máximo responsable da reacción de rexeitamento no caso de transplante de órganos ou tecidos.

 5. sistema reticuloendotelial [BIOL ]

  Conxunto de células que forman o tecido reticular e o endotelio dos vasos capilares do fígado, do bazo e dos órganos linfáticos.

 6. istema RH [BIOQ ]

  s

 7. sistema Wade [LING ]

  Sistema de transcrición do chinés ideado por Francis Thomas Wade (1818-1895) e modificado posteriormente por Herbert Allan Giles (1845-1935), polo que tamén é coñecido como sistema Wade-Giles.