sinclinal

sinclinal

gr συγκλίνειν ‘inclinar conxuntamente’

Plural: sinclinais
adx [XEOG ]

Aplícase ao dobramento simple da codia terrestre que ten a parte exterior cóncava e que presenta no seu núcleo as capas máis recentes. Tm s m.