sinal

sinal

lat signāle

Plural: sinais
  1. s

   Indicación ou aviso óptico, acústico ou doutra natureza, codificado ou non, que serve para anunciar ou advertir algunha cousa, dar ordes, transmitir mensaxes ou informacións.

  2. sinal de circulación [TRANSP ]

   Indicativo que nunha estrada, rúa ou cruzamento, serve para regular o tránsito ou para advertir aos condutores de algo.

 1. s m

  Marca ou cicatriz que deixa unha ferida.

 2. s m

  Aceno que se lle fai a alguén para indicar algo.

 3. s m [ECON ]

  Cantidade que se dá como garantía do pagamento total.