sept(e/en/i)-

sept(e/en/i)-
pref

Forma prefixada de orixe latina que se emprega na formación de palabras co significado de ‘sete’.

Palabras veciñas

sepia sepiolita sepse sept(e/en/i)- sept(i/o)- septenario -ria septenio