segorella

segorella

lat v *securicŭla ‘macheta’

Plural: segorellas
  1. s f

    Peza do muíño que se coloca no extremo do eixe do rodicio e se encaixa no centro da moa para facer que xire.

  2. s f

    Cabeza da buxaina ou botón oposto á punta.