s

s
Plural: ses
s m

Décimo oitava letra do alfabeto galego, denominada ese.

Palabras veciñas

ruxidoira ruxir ruzo -za s s S ṣ ḥ