robot

robot

ingl robot checo robota ‘traballo, prestación persoal’

Plural: robertinos
  1. s m
    1. Máquina de aspecto humano, capaz de moverse, executar operacións ou falar.

    2. Máquina automática capaz de manipular obxectos e executar operacións e movementos diversos segundo un programa, e que pode ir equipada con sensores para detectar os sinais de entrada e as condicións ambientais.

  2. s m

    Persoa que actúa como unha máquina.