riba de, por

riba de, por
  1. loc prep

    Nun lugar máis alto con respecto a outro.

  2. loc prep

    Nun nivel ou grao superior con respecto a outro.