retrovirus

retrovirus

retro- + virus

Plural: retroviruses
s m [MICROB ]

Grupo de virus ARN de infección lenta que se caracterizan por transcribir o seu xenoma de ARN a ADN, grazas ao encima transcriptase inverso, como primeiro paso da infección celular, onde o máis coñecido é o da inmunodeficiencia humana, causante da SIDA.