retortoiro, a

retortoiro, a
loc adv

Moito e sen parar.