retacar

retacar

re- + taco

  1. v t

    Anchear os bordos dunha táboa.

  2. v t

    Encher os ocos dunha parede con anacos de pedra para facela máis firme.