resoar

resoar

lat resonāre

  1. v i

    Prolongarse un son na súa intensidade ou duración. Tm fig.

  2. v i

    Divulgarse un feito ou unha noticia polo seu interese ou a súa relevancia.

Sinónimos

Citas

  • A noticia da súa morte resoou en todo o país
  • As súas palabras aínda resoan na miña cabeza
  • O ruído do motor resoaba no garaxe

Palabras veciñas

resma resoador -ra resoante resoar resolio resollar resollo