reservar

reservar

lat reservāre

 1. v t

  Gardar algo para outro momento.

 2. v t

  Destinar exclusivamente un lugar ou unha cousa para algo ou alguén determinado.

 3. v t

  Ser algo competencia de alguén.

 4. v t

  Calar alguén, polo momento, algunha cousa.

 5. v pron

  Gardarse alguén as súas facultades, dereitos ou competencias para outro momento.

Citas

 • Este local reserva o dereito de admisión
 • Máis che vale que reserves algo para mañá!
 • Polo momento reservo a miña opinión
 • Reservouse para a sobremesa
 • Xa reservei os billetes de avión