requisar

requisar

requisa

v t

Expropiar unha autoridade certos bens ou esixir a prestación de persoas para un servizo público.

Ex: A policía requisou as mercancías.

Citas

  • A policía requisou as mercancías.