reprimir

reprimir

lat reprimĕre re- + lat premĕre ‘oprimir’

  1. v t

    Impedir que se manifeste algo que se considera excesivo. Tm v pron.

  2. v t

    Someter desde o poder a unha represión.

Citas

  • As ditaduras reprimen o pobo
  • Reprime a túa ira
  • Tiven que reprimirme para non dicirlle o que pensaba