repasar

repasar

re- + 1 pasar

 1. v t

  olver mirar ou examinar algo con coidado.

 2. v t

  Revisar algo para corrixilo ou amañalo.

 3. v t

  olver estudar unha lección ou tema. Tm abs.

 4. v t

  Ler algo por enriba.

 5. v t

  Percorrer algo coa memoria.

 6. v t

  Amañar a roupa rota ou descosida.

Confrontacións

coser, remendar

Citas

 • Repasou a lista para ver se esquecera de algo
 • Repasou a saia antes de metela na maleta
 • Repasou o prospecto antes de tomar o medicamento
 • Repasou o que escribira antes de imprimilo
 • Teño que repasar os temas para o exame, OBS: Nalgunhas construcións omítese o complemento e adquire valor absoluto, Repasou a última hora pero non aprobou
 • Xuntos repasamos lembranzas da nenez