rente(s) de, a

rente(s) de, a
  1. loc prep

    Ao mesmo nivel do que se expresa.

  2. loc prep

    Moi próximo a algo.