relanzo

relanzo
Plural: relanzos
 1. s m

  Parte dun río onde a corrente de auga se fai moi lenta ou se detén.

 2. s m

  Plano horizontal no remate de cada tramo dunha escaleira.

 3. s m

  Zona plana que interrompe a pendente dun camiño ou dun terreo.

 4. s m

  Cambio moi pronunciado na dirección dun camiño, dunha rúa ou dunha estrada.

 5. s m [MAT/FÍS ]

  Período durante o que, nunha representación gráfica, a variable dependente se mantén constante.

Sinónimos