reinvestimento

reinvestimento

re- + investimento

Plural: reinvestimentos
s m

Acción e efecto de reinvestir.

Palabras veciñas

reintegrar reintegro reintroducir reinvestimento reinvestir reipérez reirrei