ready-made*

ready-made*
s m [ARTE ]

Expresión con que se designa un obxecto cotián, afastado do seu contexto habitual, onde tiña unha utilidade práctica, e inserido no mecanismo da arte, como froito da elección voluntaria do artista.