raqui-

raqui-
pref

Forma prefixada de orixe grega que se emprega na formación de palabras co significado de ‘espiña dorsal’.