química

química

gr χυμικ ή , fem de χυμικός

Plural: químicas
 1. s f [QUÍM ]

  Ciencia que estuda a composición, a estrutura e as propiedades dos diferentes tipos de substancias, así como as súas transformacións recíprocas.

 2. química analítica [QUÍM ]

  Rama da química que comprende o conxunto de coñecementos teóricos que constitúen o fundamento da análise química.

 3. química biolóxica [BIOQ ]

  bioquímica.

 4. química física [QUÍM/FÍS ]

  Rama da química que estuda desde unha perspectiva física, os fenómenos químicos ou de interese para a química.

 5. química inorgánica [QUÍM ]

  Parte da química que estuda as propiedades, os métodos de preparación e as transformacións dos elementos químicos e os compostos inorgánicos.

 6. química orgánica [QUÍM ]

  Rama da química que estuda as propiedades, esteroquímica, estrutura e síntese dos compostos complexos de carbono.