quil(o)-

quil(o)-
pref

Forma prefixada de orixe grega que se emprega na formación de palabras co significado de ‘zume’ ou ‘quilo’.

Palabras veciñas

quietista quieto -ta quietude quil(o)- quilaia quilate quilemia