promesa

promesa

lat promissa, pl de promissu

Plural: promesas
 1. s f

  Acción de prometer.

 2. s f

  Compromiso para realizar un acto ou contraer unha obriga.

 3. s f

  Ofrecemento feito a Deus ou a un santo de facer unha obra piadosa, condicionado ou non á obtención dunha graza.

 4. s f

  Persoa ou cousa que promete.

Confrontacións

exvoto

Citas

 • Converteuse nunha promesa da pintura

Refráns

 • A pobre non proQletas, e a rico non debas.
 • Antes • que prometas, mira como has cumplir o que prometes.
 • Cousa prometida é medio debida.
 • Cousa prometida é medio debida; e debida enteiramente, se, quen prometeu, non mente.
 • En Labrada, canto din hoxe, mañá non é nada.
 • Fidalgo de mala morte, o que di pola mañá non o cumpre pola noite.
 • Máis vale un favor feito, que cen apalabrados.
 • Máis vale un toma que dous che darei.
 • MeUor é non prometer, que prometer e non facer.
 • Ninguén diga Farei larei, que máis vale un toma que dous che darei.
 • Non é o mesmo predicar que dar trigo.
 • O home, pola palabra; e o boi, pola coma.
 • O que colle a angula polo rabo e a muller pola palabra, faga de conta que non colleu nada.
 • Ofrecer e non dar, aos tolos fai alegrar.
 • Palabras e plumas, o vento as leva.
 • Por prometer ninguén chegou a empobrecer.
 • Prometér ata meter e, despois de metido, nada do prometido.
 • Prometer e dar, a calquera fai alegrar.
 • Prometer é véspera de dar ou de mal quedar.
 • Quen promete, en débeda se mete.