profesionalizar

profesionalizar

profesión

  1. v t

    Dar carácter de profesión a unha actividade determinada.

  2. v t

    Converter en profesional unha persoa ou actividade. Tm v pron.