prebenda

prebenda

lat praebenda

Plural: prebendas
  1. s f [DER/RELIX ]

    Porción doada aos cóengos e monxes suxeitos a unha clase ou administración conxunta de bens.

  2. s f [DER/RELIX ]

    Porción de bens ou rendas que se asignan a un eclesiástico nas igrexas, catedrais ou colexiatas para que poidan vivir e levar a cabo as funcións inherentes ao seu cargo.

  3. s f

    Oficio ou ocupación lucrativa e de pouco traballo.