PPD

PPD
[MED ]

Derivado proteico purificado da tuberculina que se utiliza para probas cutáneas de sensibilidade ao bacilo da tuberculose.

Palabras veciñas

pp ppb PPBS PPD ppm Pr pra